0%

ग्रहमख व केळवण

grahmukh

सर्व साधारणपणे मुंज, विवाह यासारख्या मंगलकार्याच्या आधी घरी ग्रहमख हा विधी करण्याची पध्दत आहे. (वेळेअभावी ग्रहमखाचा नुसता संकल्प सोडून कार्य झाल्यानंतरही तो करता येतो.) या विधीमध्ये मंगल कार्याला नवग्रहांची अनुकूलता (शांती) मिळविणे हा उद्देश असतो. हा पूर्णतः धार्मिक विधी असतो व लग्नाच्या एक किंवा दोन दिवस आधी घरीच केला जातो. ह्या दिवशीच वधूला चुडा भरण्याची प्रथा आहे. हिरवा चुडा भरल्यावर वधूने घराबाहेर पडायचे नसते. ‘केळवण’ हा कार्यक्रमही याच दिवशी होतो. केळवण म्हणजे वधू अथवा वराला लग्नाआगोदर दिलेली मेजवानी.