0%

विवाहसोहळा

[separator headline=”h3″ style=”left” width_style=”short” title=”मराठी विवाहसोहळा”]
[iconbox title=”साखरपुडा” icon=”fa fa-heart” style=”icon_with_title” icon_color=”#ffa500″ text_align=”center” url=”http://mazimarathi.in/marathi_marriage/engagement/” target=”_blank” frame=”framed_when_hover”][/iconbox]
[iconbox title=”सीमांत पूजन” icon=”fa fa-heart” style=”icon_with_title” icon_color=”#ffa500″ text_align=”center” url=”http://mazimarathi.in/marathi_marriage/simant_pujan/” target=”_blank” frame=”framed_when_hover”][/iconbox]
[iconbox title=”कन्यादान” icon=”fa fa-heart” style=”icon_with_title” icon_color=”#ffa500″ text_align=”center” url=”http://mazimarathi.in/marathi_marriage/kanyadan/” target=”_blank” frame=”framed_when_hover”][/iconbox]
[iconbox title=”सप्तपदी” icon=”fa fa-heart” style=”icon_with_title” icon_color=”#ffa500″ text_align=”center” url=”http://mazimarathi.in/marathi_marriage/saptpadi/” target=”_blank” frame=”framed_when_hover”][/iconbox]
[iconbox title=”ग्रहमख व केळवण” icon=”fa fa-heart” style=”icon_with_title” icon_color=”#ffa500″ text_align=”center” url=”http://mazimarathi.in/marathi_marriage/grahmukh/” target=”_blank” frame=”framed_when_hover”][/iconbox]
[iconbox title=”तेलफळ” icon=”fa fa-heart” style=”icon_with_title” icon_color=”#ffa500″ text_align=”center” url=”http://mazimarathi.in/marathi_marriage/devak_telphal/” target=”_blank” frame=”framed_when_hover”][/iconbox]
[iconbox title=”मंगलसूत्र बंधन” icon=”fa fa-heart” style=”icon_with_title” icon_color=”#ffa500″ text_align=”center” url=”http://mazimarathi.in/marathi_marriage/mangalsutra_bandhan/” target=”_blank” frame=”framed_when_hover”][/iconbox]
[iconbox title=”झाल धरणे” icon=”fa fa-heart” style=”icon_with_title” icon_color=”#ffa500″ text_align=”center” url=”http://mazimarathi.in/marathi_marriage/gruhpravesh_sunmukh/” target=”_blank” frame=”framed_when_hover”][/iconbox]
[iconbox title=”मेंदी व बांगडया” icon=”fa fa-heart” style=”icon_with_title” icon_color=”#ffa500″ text_align=”center” url=”http://mazimarathi.in/marathi_marriage/mendi_bangadya/” target=”_blank” frame=”framed_when_hover”][/iconbox]
[iconbox title=”देवक” icon=”fa fa-heart” style=”icon_with_title” icon_color=”#ffa500″ text_align=”center” url=”http://mazimarathi.in/marathi_marriage/devak_telphal/” target=”_blank” frame=”framed_when_hover”][/iconbox]
[iconbox title=”कुंकू” icon=”fa fa-heart” style=”icon_with_title” icon_color=”#ffa500″ text_align=”center” url=”http://mazimarathi.in/marathi_marriage/mangalsutra_bandhan/” target=”_blank” frame=”framed_when_hover”][/iconbox]
[iconbox title=”गृहप्रवेश” icon=”fa fa-heart” style=”icon_with_title” icon_color=”#ffa500″ text_align=”center” url=”http://mazimarathi.in/marathi_marriage/gruhpravesh_sunmukh/” target=”_blank” frame=”framed_when_hover”][/iconbox]
[iconbox title=”घाणा भरणे” icon=”fa fa-heart” style=”icon_with_title” icon_color=”#ffa500″ text_align=”center” url=”http://mazimarathi.in/marathi_marriage/ghana/” target=”_blank” frame=”framed_when_hover”][/iconbox]
[iconbox title=”गौरीहर पूजा” icon=”fa fa-heart” style=”icon_with_title” icon_color=”#ffa500″ text_align=”center” target=”_blank” frame=”framed_when_hover”][/iconbox]
[iconbox title=”विवाहहोम” icon=”fa fa-heart” style=”icon_with_title” icon_color=”#ffa500″ text_align=”center” url=”http://mazimarathi.in/marathi_marriage/mangalsutra_bandhan/” target=”_blank” frame=”framed_when_hover”][/iconbox]
[iconbox title=”सूनमुख” icon=”fa fa-heart” style=”icon_with_title” icon_color=”#ffa500″ text_align=”center” url=”http://mazimarathi.in/marathi_marriage/gruhpravesh_sunmukh/” target=”_blank” frame=”framed_when_hover”][/iconbox]
[iconbox title=”हळद लावणे” icon=”fa fa-heart” style=”icon_with_title” icon_color=”#ffa500″ text_align=”center” url=”http://mazimarathi.in/marathi_marriage/halad/” target=”_blank” frame=”framed_when_hover”][/iconbox]
[iconbox title=”लग्न” icon=”fa fa-heart” style=”icon_with_title” icon_color=”#ffa500″ text_align=”center” url=”http://mazimarathi.in/marathi_marriage/lagna/” target=”_blank” frame=”framed_when_hover”][/iconbox]
[iconbox title=”अग्निप्रदक्षिणा” icon=”fa fa-heart” style=”icon_with_title” icon_color=”#ffa500″ text_align=”center” url=”http://mazimarathi.in/marathi_marriage/mangalsutra_bandhan/” target=”_blank” frame=”framed_when_hover”][/iconbox]
[iconbox title=”उखाणे” icon=”fa fa-heart” style=”icon_with_title” icon_color=”#fc943a” text_align=”center” target=”_blank” frame=”framed_when_hover”][/iconbox]

हिंदू विवाह हा वेदकाळापासून चालत आलेला आहे. ‘अनंता वै वेदाः’ म्हणजे वेद अनादी आहेत. जी गोष्ट प्राचीन आहे , ती जगन्मान्य आहे. ब्रह्मदेवाने वेदाची रचना पुरूषसूक्तामध्ये केली आहे. वेदांमध्ये प्रत्येक मानवावर १६ संस्कार केले जावेत असे म्हटले आहे. त्यातील विवाह हा १५ वा संस्कार आहे. विवाह ह्या शब्दाची व्युत्पत्ती वि + वह् अशी आहे. विशिष्ट मार्गाचे जीवन, कुळ, समाज वाहून नेणे असा याचा अर्थ आहे. सहधर्माचरण, सहनशीलता, संयम, सहकार्य, निष्ठा व कर्तव्यदक्षतेचे एक व्रत म्हणजे विवाह. विवाह हा हिंदुंचा ‘संस्कार’ आहे, ‘करार’ नाही. त्यामुळे विवाहाला सामाजिक संदर्भाबरोबरच भावनिक व श्रध्देचेही बरेच वरचे स्थान आहे. सांस्कृतिक पातळीवर विवाहबंधन हे अत्यंत पवित्र मानले जाते. धार्मिक विधिंबरोबरच एक ‘कार्य’ या दृष्टीनेही समारंभप्रिय लोक लग्नाकडे खूप हौशीने पहातात. मराठी लग्नाचे मूळ महत्वाचे धार्मिक विधी व त्यामागची विचारपरंपरा यांची माहिती या विभागात दिलेली आहे.
भारतीय विवाहकायद्यानुसार लग्नासाठी मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण व मुलाचे वय २१ वर्षे पूर्ण असणे बंधनकारक आहे. तसेच कायद्यानुसार विवाह संपन्न झाल्यानंतर विवाहनोंदणीही बंधनकारक आहे. विवाहनोंदणी कलेक्टर कचेरीत केली जाते. हल्ली मुले-मुली यांची मैत्री ब-याच अंशी समाजमान्य झाल्यामुळे ओळखीतून प्रेमविवाह होणे ही गोष्ट काही नवीन राहिली नाही. तरीही वडिलधा-यांनी पाहून पसंत केलेल्या व्यक्तीशी लग्न करण्याची पध्दतच मोठया प्रमाणावर प्रचलित आहे. लग्न जुळविण्यासाठी वधू-वर-सूचक मंडळे व तत्संबंधीची मासिके, वृत्तपत्रातील जाहिराती यांनी ‘स्थळ’ संशोधनाचे काम पुष्कळ सोपे केले आहे. यासंबंधीच्या अनेक वेबसाइट्सही निघाल्या आहेत. आमच्या या साइटच्या ‘वेबसूची’ या विभागामध्ये या साइट्चे पत्ते मिळतील. लग्नविधींसाठी लागणारी ‘मंगल कार्यालये’ ही भटजींपासून ते जेवणावळींपर्यंतच्या सर्व सुविधा पुरवितात. पुणे शहर तर मंगल कार्यालयांसाठी फारच प्रसिध्द आहे.
लग्न ठरविताना ‘पत्रिका’ अथवा ‘जन्मकुंडली’ पाहून वर व वधू यांची पत्रिका जुळणे यावर लोकांचा कमी अधिक प्रमाणवर विश्वास असतो. पत्रिका जुळली की त्यांचे वैवाहिक जीवन सुखकर व संपन्न होईल असा विश्वास असतो. पत्रिका जुळली की तेथून लग्नाच्या दिशेने वाटचाल सुरू होते. पत्रिका जुळल्यास ‘मुलगी पहाण्याचा’ कार्यक्रम होतो व मुलगा आणि मुलगी यांच्या पसंतीसंबंधीची एकवाक्यता झाल्यावर दोन्ही व्यक्तींच्या कुटुंबियांकडून एकत्र येऊन ‘साखरपुडा’ हा विधी केला जातो.